Søg

Search
Forside
På Epilepsihospitalet behandler vi patienter med epilepsi

Velkommen til Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalet Filadelfia er Danmarks eneste hospital med speciale i epilepsi. Vi har i mange år modtaget patienter fra alle dele af landet til undersøgelse og behandling.

Epilepsi har mange udtryk og mange årsager. Det kan i en del tilfælde være svært at stille en præcis diagnose. Epilepsihospitalet har specialistviden til at gå ind i en helhedsvurdering af den enkelte patients sygdomsforløb. Det betyder at læger, plejepersonale, psykologer, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og diætister bidrager med viden og erfaring, så vi kan sætte ind med den bedste behandling – medicinsk, psykologisk og/ eller socialt. Vi kalder det comprehensive epilepsy care. Læs mere.

NYHEDER

Marts 2014
PNES Nu kan der atter henvises børn og unge mennesker med funktionelle anfald (PNES) i Neuropædiatrisk afdeling på Filadelfia. Der tilbydes en intensiv psykoterapeutisk behandling med kognitiv adfærdsterapi under en 3 ugers indlæggelse.
Behandlingen forestås af en psykolog men er tværfagligt anlagt med deltagelse af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut og lærere fra Filadelfias børneskole ligesom der samarbejdes med hjemskole og PPR.
Læs mere >

NYHEDER

Marts 2014
Hvad får man konkret, når man behandles på Epilpsihospitalet? Læs vores ydelseskatalog klik her >

 

EPILEPSIHOSPITALET ER AKKREDITERET EFTER DEN DANSKE KVALITETSMODEL 
DDKM-logo

 
 
FORSKNING & UDVIKLING

Som specialiseret hospital og tilhørende institutioner er forskning og udvikling en forpligtelse. Vi har særlige forudsætninger for at være i front med nye behandlingsformer og for at være videnformidlere.

Læse mere på forskningsenhedens hjemmeside